Програма

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

14.11.2021 (НЕДЕЛЯ)

7:15 Отваряне на състезателния център за получаване на стартовите пакети в района на старт/финала

8:30 СТАРТ на дистанция 28.6км

10:00 СТАРТ на дистанция 11.2км

10:30 СТАРТ на дистанция 5.5км

10:45 СТАРТ на 1.5км бягане за деца

13:00 Награждаване в зоната на старт-финала